Riaďte si svoje emócie!


Všetky esenciálne oleje pôsobia na človeka ako vo fyzickej rovine, tak aj v emocionálnej, alebo ak chcete, psychickej rovine. Pôsobia na jeho okamžitú náladu a pocity, z ktorých si definujeme vnímanie sveta, názory, meníme správanie ku svojmu okoliu i sami k sebe. Esenciálne oleje však zachádzajú aj do väčších hĺbok nášho emocionálneho tela. Liečia a naprávajú staré programy správania, ktoré sme prevzali výchovou, vzormi (ako napríklad rodičia, učitelia či hviezdy) či vlastnými predsavzatiami a názormi, a ktoré nám zabraňujú dosiahnuť svoje ciele, pokoj či lásku. Naše programy nás v podvedomí chránia pred zmenami, ktoré sú nevyhnutné v napredovaní a dosiahnutí životného šťastia. Každá zmena je považovaná za ohrozenie stabilizovaného stavu bytia, hoci nám tento stav ubližuje, nevyhovuje, či priam deprimuje. Niekedy môže dôjsť ku ťažkým depresiám, strate zmyslu života či vážnym fyzickým ťažkostiam. Áno, to čo sa nám deje v tele na úrovni fyzickej, má svoj dôvod na úrovni psychickej. Niekedy však nedokážeme svoj stav zmeniť. Trápime sa, bojujeme, a hoci sme svoj problém pomenovali, vyniesli sme ho z podvedomia do vedomia, nedokážeme prelomiť bariéry každodenných povinností, starostí a večného toho kolotoča. A na to nám slúžia esenciálne oleje. Pôsobia na najhlbších rovinách nášho tela a mysle a svojimi vlastnosťami odbúravajú bloky, ktoré nás nútia stagnovať a trpieť.

Na emocionálnu aromaterapiu používame všetky jednozložkové oleje, od tých najzákladnejších ako sú citrusy - Citrón, Divý pomaranč, Grapefruit či Limetka, až po tie náročnejšie ako Čierne korenie, Kadidlo či Santalové drevo. Každý esenciálny olej má svoje konkrétne pôsobenie a zameriava sa na inú časť nášho tela. Viď tabuľka Emocionálny index dolu.

Ďalšími výbornými pomocníkmi sú zmesi esenciálnych olejov ako Balance, Elevation, On Guard, Purify, Serenity, Whisper či Zendocrine. Už ich názvy nám naznačujú na čo pôsobia. Balance je uzemňujúca zmes, Elevation naopak rozveseľujúca, On Guard ochranná, Purify čistiaca, Serenity upokojujúca, Whisper ženská a Zendocrine detoxikačná. Tieto i ďalšie zmesi a ich pôsobenie pozri tabuľku Emocionálny index dolu.

No a na záver tu máme špecializované zmesi pre emočnú aromaterapiu. Je to šesť jedinečných zmesí starostlivo namiešaných za dosiahnutím cielených účinkov. Sú to Motivate, Cheer, Passion, Forgive, Console a Peace. Opäť nám názvy poskytujú náhľad do schopností týchto olejov. Motivate je povzbudzujúca zmes, Cheer pozdvihujúca, Passion je na rozpútanie vášne, Forgive je olej odpustenia, Console útechy a Peace je zmes uisťujúca.

Je dôležité o svojich problémoch hovoriť a riešiť ich. A esenciálne oleje a zmesi vám môžu s týmto pomôcť. Ak máte nejaký problém alebo potiaž, napíšte mi a nájdeme na to riešenie. Ak by ste mali záujem o ďalšie vysvetlenie emocionálneho pôsobenia niektorého konkrétneho oleja či zmesi, napíšte mi. Oleje si môžete vybrať z tabuľky Emocionálny index nižšie.

O emočných olejoch Balance, Serenity, Citrus Bliss a Elevation budem písat nabudúce, pretože hoci sa tu v článku viac krát spomínajú, zasluhujú si svoj vlastný priestor pre ich vynikajúce účinky na človeka, emócie a telo :)


204 views0 comments
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now