ZÁVISLOSTI a ich riešenie pomocou esenciálnych olejov


Závislosť je návyk na látku, alebo správanie, ktoré sa zdá, že je nevyhnutné, aby sa zachovalo to, čo vyzerá ako normálnosť bez ohľadu na nepriaznivé následky. Medzi závislosti patrí množstvo látok, ako sú drogy, alkohol, tabak, lieky, rovnako ako aj menej odstrašujúce látky ako sú bublinkové nápoje,čokoláda, cukry, alebo dokonca samotné jedlo. Za závislosť sa tiež považujú určité správania, ako je gambling, sex, internet a iné návyky, ktoré sa nedajú kontrolovať a môžu rozvinúť psychologickú závislosť.

Závislosť sa môže prejavovať aj v oblasti vzťahov - závislosť na partnerovi, na cudzích rozhodnutiach, na negatívnom správaní, na psychickom alebo aj fyzickom týraní, finančná, závislosť na vzťahoch v rôznych formách postavení, ako napríklad keď niekto zo seba robí obeť, keď sa necháva zneužívať, prekračovať si hranice osobnej tolerancie, závislosť na kontrolovaní ostatných, a iné patologické vzťahové formy a prejavy.

Symptóm, alebo vedľajší účinok závislosti je pocit urgentnej potreby pokračovať v negatívnej aktivite. To následne môže viesť k pocitom viny, beznádeje a úzkosti. Pri riešení závislostí sa môžu rozvinúť abstinenčné symptómy, ako sú túžba bo danej látke, podráždenosť, bolesti hlavy, nevoľnosť atď. Vzťahová závislosť je náročnejšia a jej zmena je ťažšia a omnoho komplexnejšia ako keď si od dnes nedáte cigaretu.

Esenciálne oleje môžu posilniť odhodlanie,znížiť túžbu po droge (látke spôsobujúcej závislosť) a riešiť mnohé negatívne symptómy. Poskytujú podporu, aby sa nám uľahčilo v tom danom okamžiku. Pomáhajú rozťať bludný kruh, ktorý nám nedovoľuje opustiť svoje závislosti.

Balance

Zmes na pocit rovnováhy, uzemnenie, harmonizovanie, upokojenie, pocity nenapojenosti alebo úzkosti. Teplá drevitá vôňa Balance, dōTERRA®’s grounding blend, vytvára pocit pokoja a pohody. Používajte aromaticky, masážne, do kúpeľa. Túto zmes esenciálnych olejov môžete primárne a plošne použiť, ak nemáte správne oleje po ruke, alebo ako harmonizujúcu zmes - ako doplnok ku olejom vhodných na konkrétny problém.

Bergamot

Je to olej sebadôvery a sebahodnoty. Problém závislosti je častokrát výsledkom zníženej alebo žiadnej sebadôvery, sebalásky, pocitu sebahodnoty, komplexu "nemajú ma radi", a podobne. A môže sa jednať o akúkoľvek závislosť, nie len anorexiu alebo závislosť na dominantných partneroch, ale kľudne aj alkohol alebo internet. Bergamot je preto vynikajúci olej na začatie práce s odstránením akejkoľvek závislosti. Posilňuje osobnosť, dáva vnútornú silu všetko prekonať a pocit, že to zvládneme, že hodnota nášho vlastného JA je viac, ako to, čím sme boli doteraz.

Túžba po droge (látke): Klinček, Cilantro, Škorica, Grapefruit, Peppermint, Balance, SerenityC

Úzkosť: Balance, Lavender, Serenity, Ylang Ylang

Abstinenčné príznaky: Lavender, Grapefruit, Marjoram, Sandalwood, Wild Orange, ostatné citrusové oleje

Alkohol: (Slamienka)Helichrysum, Rozmarín, Purify, Serenity

Kofeín: Bazalka, Slim and Sassy. (Energetické nápoje: Grapefruit)

Drogy: Grapefruit, Purify, Serenity, Harmanček (Roman Chamomille). (Marijuana: Bazalka)

Jedlo: Grapefruit, Slim and Sassy

Manipulovanie : Cilantro / Manipulovaný: Koriander

na Mŕtvom človeku: Console

Podpora apetítu (pri anorexii, bulimii) – Ginger, Myrrh, Slim & Sassy

Pornografia: (Kadidlo)Frankincense, (Slamienka)Helichrysum, Purify

Sex: (Muškát)Geranium, Sandalwood, Whisper

Cukor: Grapefruit, Purify, Serenity, Slim and Sassy

Tabak: (Klinček)Clove, On Guard

Workoholik: Bazalka, (Muškát)Geranium, Lavender, Marjoram,(Divoký pomaranč) Wild Orange, Ylang Ylang

Zábava (párty, disco) – Balance, Serenity, Vetiver

Navrhované spôsoby používania:

Túžba po droge: Použite inhalátor, dajú sa kúpiť prázdne a naplniť akýmkoľvek esenciálnym olejom z esenciálnych olejov v zozname vyššie a zhlboka inhalujte, keď na vás príde túžba po vašom predmete závislosti Pomáha tiež aplikácia na chodidlá.

Čo sa týka liekov, je dôležité začať s tým, aké lieky osoba používa, a zneužíva. Pri akejkoľvek regenerácii zo závislosti je potrebné svoje kroky konzultovať s odborníkmi a lekármi, ktorí váš stav kontrolujú. Pre závislosti na liekoch to platí dvojnásobne. Pre rôzne bolesti, konkrétne zdravotné problémy, spánok, depresie, psychické a emocionálne disbalancie, máme konkrétne esenciálne oleje, ktoré uľavujú a poskytujú podporu. Konzultujte svoje kroky a rozhodnutia ako s aromaterapeutom, tak aj s lekármi a špecialistami.

Aplikačné techniky, ktoré ľudia navrhli, alebo zistili, že sú účinné , sú:

Cukor – Slim and Sassy (a/alebo Grapefruit) vo vode, kapsuli, priamo, alebo masážne so základným olejov. Niektorí odporúčajú 5-7 kvapiek 3 až 4 krát denne.

Tabak – Klinček zmiešaný s inými olejmi, ako sú Balance, alebo Serenity. Môžete tiež kvapnúť Kassiu alebo škoricu do vody a piť, keď dostanete chuť fajčiť, alebo si dajte kvapku na prst a potom na jazyk.

Žutie tabaku – Cilantro

Úzkosť – Masážna aplikácia jedného z týchto olejov na hrudník a/alebo zápästia počas dňa. Niektorí skúšajú rôzne oleje, aby zistili, čo je pre nich najlepšie. Večer masážne aplikujte levandulu na spodok chodidiel pre dobrý spánok.

Všeobecné použitie pre zotavenie sa zo závislosti:

Balance – Obnovený zmysel pre stabilitu, ukotvenie v živote

Bergamot – sebaláska, sebadôvera, sebahodnota

Console - zmes útechy, pri extrémnom strese, pri silných závislostiach na veciach, osobách a zvykoch

Frankincense – obnovuje napojenie na božskú lásku a prijatie

Forgive - zmes odpustenia, pri nedôvere, cynizme, zatvrdnutí a odmietaní

Peppermint – zmysel pre vyliečenie

Purify – očista a detoxikácia fyzicky i emociálne

Serenity – upokojujúca a stišujúca zmes, stres, nervozita, nespavosť

White Fir – ak sa to prenáša z generácie na generáciu, olej generačného liečenia

Vetiver – dostať sa tomu na koreň

Zendocrine – detoxikačný, detoxikuje od starých vecí, toxických vzťahov, toxických myšlienok

V prípade fyzických závislostí, ako fajčenie, alkohol či sladké, je veľmi prospešné po úspešnom zbavení sa závislosti, detoxikovať telo a vylúčiť z neho všetky nazbierané škodlivé a toxické látky. Na to je najvhodnejší veľmi účinný detoxikačný postup - Detoxikačný program

Viac o DETOXIKÁCII TELA nájdete v článku: Detoxikácia tela - na čo mi to je???

Ak máte záujem o spomínané esenciálne oleje, konzultáciu, pomoc pri výbere správneho oleja či vzorku na vyskúšanie zadarmo - napíšte mi správu :)

*These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.

* Oleje neboli certifikované Potravinárskou a Lekárskou Komorou. Tento produkt nie je určený na diagnostikovane, ošetrenie, liečenie či prevenciu žiadnej choroby.


103 views
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now