Magnólia - olej prijímania lásky a empatie

Updated: Oct 14


❤️💛 Magnólia 💛❤️

Magnólia má ovocnú a kvetinovú vôňu, ktorá napomáha uvoľnenej atmosfére. Rovnako ako levanduľa a bergamot (oba mimoriadne silné relaxanty a veľmi účinne pôsobia proti stresu), Magnólia obsahuje primárne linalool, ktorý môže pomôcť pri upokojení a upokojení pocitov. V kombinácii s frakcionovaným kokosovým olejom Magnólia Touch hydratuje a upokojuje pokožku. 😍💛 Pridajte k svojej každodennej rutine, aby ste udržali čistú a hydratovanú pokožku. Ako osobná vôňa a parfém, Magnólia Touch dodáva povzbudzujúcu a osviežujúcu vôňu. Jedným slovom je proste skvelá. Emocionálne je Magnólia olej Empatie, citov, porozumenia, precítenia, emócií a súcitu 💛💛

doterra magnolia esencialne oleje parfem laska danaarvay magicke

Magnólia spája ľudí s energiou božského matriarchátu. Tento ženský duchovný zdroj očakáva, že sa ľudia budú k sebe navzájom správať s milosťou a súcitom. Magnólia vytvára nežné miesto v srdci, kde sa môžeme učiť dôležité lekcie z vyššieho vedomia o ľudskej prepojenosti a o tom, ako žiť v láske a harmónii. Tiež pomáha osvetľovať vzdialenosť medzi ľuďmi a odstraňuje čokoľvek, čo by mohlo zastrieť schopnosť vidieť ostatné ľudské bytosti ich potrebami, túžbami a bolesťami, s ktorými sa vieme stotožniť. Povzbudzuje všetkých ľudí hlboko duchovným spôsobom, aby ich interakcie

prebiehali bez spôsobovania bolesti, alebo utrpenia, a aby sa zdržali toho, aby videli iných nejakým spôsobom menších než sú sami.

Pozývajúca sladkosť magnólie priťahuje zmysly jemným, čistým, materinským vyživovaním, ktoré na úrovni duše sprostredkováva hlboké liečenie a zmenu. Keď sa človek cíti v bezpečí a milovaný, prirodzene vidí, kde si odopieral súcit, svoj vlastný, aj od iných. Magnólia inšpiruje ľudí, aby ich zapájanie sa do života svojich spolupútnikov prebiehalo s čím ďalej tým väčšou empatiou. Každému človeku zrkadlí naspäť zdieľanú ľudskosť, ktorá sa odráža v očiach toho druhého a pripomína, že každá duša si rovnako zaslúži láskavosť a úctu. Magnólia odhaľuje nevyhnutné putá, ktoré zdieľajú všetci ľudia. Keď sa človek začne vnímať oddelene od ostatných, začína strácať niť, ktorá pretkáva ľudstvo do jedného celku a prestáva si vážiť to, čo priniesli ľudia, od ktorých sa odpojil. Magnólia sprostredkováva božskú liečivú energiu, ktorá svetu prináša balzam na tieto bolesti duše.


Chcem si kúpiť esenciálne oleje

doterra magnolia esencialne oleje parfem laska danaarvay magicke

Magnólia inšpiruje k ochote vidieť krásu v každej duši. Učí, že každý človek zdieľa zodpovednosť objavovať medzery, ktoré ho oddeľujú od ostatných, čistiť zakorenené predstavy, ktoré hmlia pravdu, a obracať sa na vyššiu moc, aby vyliečila tieto chladné, zmätené, alebo vyprahnuté miesta v ich chápaní. Magnólia ponúka skutočné útočište vhodné k rozjímaniu a inšpiruje hlboké, transformačné myšlienky. Magnólia je tonikom pre tých, ktorí sa cítia oddelení od božskej ženskosti a túžobne potrebujú stratené učenie milujúceho rodiča, ktorý ich môže viesť cestou väčšieho šťastia, rozvoja a jednoty.


Chcem si kúpiť esenciálne oleje

doterra magnolia esencialne oleje parfem laska danaarvay magicke

doterra magnolia esencialne oleje parfem laska danaarvay magicke

*These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.

* Oleje neboli certifikované Potravinárskou a Lekárskou Komorou. Tento produkt nie je určený na diagnostikovanie, ošetrenie, liečenie či prevenciu žiadnej choroby.


This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now